Giant Steps' Bestyrelse
Formand
Peter Bom Mikkelsen
20 67 42 68

peterskumme@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Bendix Nielsen
20 70 48 74

bendix1812@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Sanni Schmidt
20 72 32 69

schmidt.sanni@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Erik Rindorf
61 61 00 28

erikrindorf@hotmail.com
Kasserer
Hanne Kuhlman
23 45 01 96

techinfo@post9.tele.dk
Administration/PR/Program
Pia Blohm
25 39 92 68

pia.blohm@get2net.dk
Suppleant
Solveig Jørgensen
29 90 44 16

solveigj@gmail.com
Suppleant
Pia Bjerregaard
31 12 91 38


piabjerregaard@hotmail.com