Persondataopbevaring
Sådan passer Giant Steps på dine data
Giant Steps opbevarer kun de data om dig, som du selv har meddelt os – vi vil gerne medvirke til at beskytte dit privatliv. Vi indhenter ikke oplysninger om dig fra anden side, og vi udleverer ikke data om dig til uvedkommende. Dine data bliver slettet, når vi ikke længere har brug for dem.
Vi opbevarer kun dine data til brug for vores forsvarlige drift af foreningsvirksomhed. Det sker i et papirarkiv samt i en database bestyret af Poul Christiansen (medhjælper i Giant Steps).
Dataansvarlig
Giant Steps, CVR: 25 52 07 77 er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.
Du skal ikke foretage dig noget
Men hvis du har spørgsmål eller er uenig, kan du kontakte os på jazz@giantsteps.dk. Her kan du også søge om indsigt i de oplysninger, du selv har givet til os, og gøre indsigelse. Man kan altid klage til Datatilsynet.