Sponsorerne
GIANT STEPS er støttet af:
 
Svendborg Kommune
Statens Kunstfonds
  Projektstøtteudvalg og
  Legatudvalg for Musik
 
 
Bli’ sponsor for Giant Steps
Som sponsor modtager man et VIP-kort, der gælder for 2 personer så længe sponsoratet løber.
Kortet giver gratis adgang til alle Giant Steps' koncerter. Sponsornavnet vil blive nævnt i
Giant Steps' trykte efterårs og forårsprogram, og sponsor kan få et link fra hjemmesiden.
Sponsoratet gælder også som medlemskab af Giant Steps.
Et sponsorat løber i 12 måneder og koster kr. 3.000 + moms. Man kan naturligvis tegne flere sponsorater.